این دوره نیازمند کیبورد استاندارد فارسی است.اگر این کیبورد را بروی سیستم عامل خود ندارید برای نصب، از لینک زیر استفاده نمایید.

تایپ فارسی

تایپ فارسی با کیبورد استاندارد. این آموزش شامل قسمت های مختلفی از سطح ابتدایی تا پیشرفته که شامل ایتم های متنوع و سرگرم کننده ای است.

شروع

شما کاربران مهان هستید. به منظور ثبت اطلاعات تایپ هر درس، مشاهده نتایج و بهبود عمکلرد خود لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.

دروس دوره

ردیف اصلی (وسط)
ردیف بالا
ردیف پایین
کلید های دیگر
سطح مقدماتی 1
کلید shift
مرور 2
اعداد

درس 1

تایپ ده انگشتی

درس 2

کلیدهای ب و ت

درس 3

کلید فاصله

درس 4

تمرین سرعت

درس 5

مرور ب و ت

درس 6

کلیدهای ی و ن

درس 7

مرور ی و ن

درس 8

تمرین ی و ن

درس 9

کلیدهای س و م

درس 10

تمرین سرعت

درس 11

مرور س و م

درس 12

تمرین س و م

درس 13

کلیدهای ش و ک

درس 14

مرور ش و ک

درس 15

تمرین 8 کلید اصلی

درس 16

کلید های اصلی دست چپ

درس 17

کلید های اصلی دست راست

درس 18

کلیدهای ل و ا

درس 19

مرور ل و ا

درس 20

تمرین ل و ا

درس 21

تمرین سرعت

درس 22

مرور کلیدهای اصلی