درباره ما

تیم نرم افزاری بیتالون کار خودشو در سال ۱۳۹۲ شروع کرد. اولین تجربه ما وب سایت آموزشی تایپکده بود. این وب سایت در جهتارتقا سطح آموزشی تایپ ده انگشتی انجام شد. بسیار خوشحالیم کهاکنون با کاربران زیادی در ارتباط هستیم و این نشانه لطف کاربران عزیز و تلاش بی وقفه تیم نرم افزاری بیتالون است.اپلیکیشن ها و وب سایت ها گروه نرم افزاری بیتالون رو می تونید از طریق سایت بیتالون مشاهده فرمایید.

مایل به دریافت خبرنامه های ما هستید؟ ایمیل خود را ثبت کنید.