ده حرکت نشاط بخش یوگا که می‌شود پشت میز انجام داد

در دسته بندی: آموزشی

کارمندان،دانشجویان و تمام کسانی که مجبورند ساعات زیادی از روز را پشت میز سپری کنند با مشکلاتی نظیر کمردرد، گردن درد، گرفتگی عضلات شانه و... آشنا هستند. این درد ها به دلیل کم تحرکی و تغییر نکردن ژست بدن طی ساعات متمادی و فشار طولانی روی ماهیچه ها ایجاد می‌شود. خبر خوب این است که با چند حرکت کوچک یوگا در طول روز می‌شود از بروز بسیاری از این دردها جلوگیری کرد و در عرض چند دقیقه نشاط را به بدن بازگرداند.

چرخش کوتاه کمر

چرخش کوتاه کمر

انجام حرکات به ظاهرساده در ط.ل روز مانع از خستگی و آسیب می‌شود.

*توجه داشته باشید چرخش بیش از حد مهره ها را آزرده میکند.

حرکت پدربزرگ بازنشسته

یوگا در محل کار

حرکت پدربزرگ بازنشسته مانع از اختلالات خون رسانی در پاها می‌شود.

تا زمانی که در میز کار خود احساس خوبی داشته باشید می توانید به این روش بنشینید.

حرکت A انگلیسی

حرکت A انگلیسی بهتر است هر یک ساعت، پنج دقیقه از زیربار کار شانه خالی کنید!

حرکت پلیس راهنمایی

حرکت دست عقاب

دست عقاب دست عقاب حرکت مورد علاقه‌ی تایپیست ها!

حرکت دعای پنهانی

حرکت دعای پنهانی حرکت دعای پنهانی گرفتگی شانه و پشت را برطرف می‌کند.

حرکت پای عقاب

پای عقاب پای عقاب، حرکت آشنای یوگیست ها

حرکت نیلوفرآبی

چرخش مرتاض مثل یک نیلوفر آبی خود را در بربگیرید. *اگر حرکت نیلوفرآبی به هردلیلی روی بدن شما فشار می‌آورد از انجام آن خودداری کرده و به سراغ حرکت بعدی بروید.

حرکت نیایش برعکس

حرکت نیایش برعکس این حرکت به ظاهر ساده خستگی مچ و انگشتان شما را برطرف می کند.